هاست ویژه خارج SSD Pro

حد اکثر اد آن دامین دو می باشد در صورت اجرای هرگونه ربات تلگرامی سرویس بلوکه و هزینه پرداختی نیز ظبط خواهد شد

هاست 100 مگابایت

فضای هاست 100 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 200 مگابایت

فضای هاست 100 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 500 مگابایت

فضای هاست 500 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 1 گیگابایت

فضای هاست 1000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 2 گیگابایت

فضای هاست 2000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 3 گیگابایت

فضای هاست 3000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 4 گیگابایت

فضای هاست 4000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 5 گیگابایت

فضای هاست 5000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 7 گیگابایت

فضای هاست 7000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

هاست 10 گیگابایت

فضای هاست 10000 مگابایت
نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت

Powered by WHMCompleteSolution