هاست ویژه دانلود

طبق قوانین وب سایت استفاده از هاست های عادی به عنوان هاست دانلود غیر مجاز بوده و تنها برای دانلود باید از هاست های زیر استفاده شود

هاست 10 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 20 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 30 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 40 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 50 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 100 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد

هاست 200 گیگابایت

کنترل پنل سیپنل
1عدد اکانت ftp
اد دامین 0
دیتابیس 0
ssl دارد