هاست ویژه ایران SSD Nvme

حد اکثر اد آن دامین یک می باشد در صورت اجرای هرگونه ربات تلگرامی سرویس بلوکه و هزینه پرداختی نیز ظبط خواهد شد از این هاست نمی توان به عنوان هاست دانلود استفاده کرد و درصورت مشاهده سرویس متخلف تعلیق خواهد شد

هاست 100 مگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 200 مگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 500 مگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 1 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 2 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 3 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 5 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 7 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی

هاست 10 گیگابایت

نصب سیستم مدیریت محتوی رایگان
پشتیبانی در ساعات اداری
SSL ایگان
پورت شبکه یک گیگابیت
سرعت بالا برای کاربران ایرانی
سرعت مطلوب برای کاربران خارجی